Projectes realitzats

Alguns dels projectes en que hem treballat

Programació web: Diacrític.cat

Comparteix a

El web fotlipou.com ha canviat de nom i ara és diacrític.cat i hem participat en l’adaptació del web a la nova imatge del projecte.

Tasques realitzades:

  • Aplicació nou disseny de marca al web.
  • Canvi de domini, de fotlipou.com a diacrític.cat.
  • Migració SEO.

En aquest cas només s’ha aplicat un canvi de disseny i imatge al projecte original. Les tasques que es van fer en aquest projecte original van ser:

  • Maquetació i programació nova plantilla web seguint els estàndards de Google i les dades estructurades recomanades.
  • Comptabilitzar la nova plantilla amb tot el contingut anterior del web.
  • Afegir les etiquetes de facebook OpenGraph i de Twitter Card a la plantilla.
  • Optimització web per maximitzar el PageSpeed

Disseny: Ness

Web: www.diacritic.cat