Contacte

Ens agradarà parlar amb tu

Estem a Cardedeu, comarca del Vallès Oriental però no ens posem límits, utilitzem les tecnologies per arribar on faci falta, ja sigui el tradicional telèfon, el correu electrònic, skype o qualsevol eina mòbil que ens pugui ajudar.

Si ens vols conèixer,  ens desplacem allí on siguis

o sinó

Telèfon: 93 200 82 45
E-mail: arluk@arluksoft.com
Skype: arluksoftware

     

    D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, us informem que les dades personals que ens lliureu, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de ARLUK SOFTWARE, SL. Les dades que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic i del vostre domicili , es podran emprar per la tramesa de comunicacions publicitàries o que puguin ésser del vostre interès. El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com d’oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals tot adreçant-vos per escrit a ARLUK SOFTWARE, SL. A la sol·licitud d’exercici dels vostres drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en que es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i data i signatura del sol·licitant, a més de fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents que n’acrediten la petició. Tot això, sense perjudici d’ altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Igualment, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció.

    Així mateix, amb l’acceptació d’aquesta nota informativa, consentiu de forma lliure i amb informació suficient al lliurament i tractament de les dades que ens faciliteu, així com a que les dades facilitades siguin cedides a ARLUK SOFTWARE, SL i terceres entitats col·laboradores necessàries pel correcte funcionament de la nostra empresa.

    L’adreça del responsable del fitxer és: ARLUK SOFTWARE, SL, Avinguda Cardedeu 5, Sant Antoni de Vilamajor. 08459 – Barcelona, arluk@arluksoft.com.