Política de privacitat

PROPIETAT INTELECTUAL

Tots els continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els documents sonors i qualsevol altre material, són propietat de ARLUK SOFTWARE, SL. Es reserven tots els drets d’explotació.
Per tant, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del contingut d’aquest pàgina web sense autorització expressa i per escrit del titular.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I ELS ENLLAÇOS

ARLUK SOFTWARE, SL no assumeix la responsabilitat de les infraccions en que puguin incórrer els usuaris o dels danys i perjudicis causats per l’ús d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís.
ARLUK SOFTWARE, SL tampoc assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i/o possibles errors als enllaços als quals es pot accedir a través de la nostra pàgina web. L’única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ésser del seu interès.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb l’objectiu de complir els preceptes del Reglament general de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, ARLUK SOFTWARE, SL informa als usuaris d’aquesta pàgina web dels punts següents:
Tota la informació que rebi ARLUK SOFTWARE, SL serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i s’incorporarà als fitxers automatitzats de la seva propietat, la creació dels quals ha estat degudament notificada a l’Agència de Protecció de Dades.

Aquesta informació és emprada exclusivament per ARLUK SOFTWARE, SL amb la finalitat de mantenir la relació comercial i mercantil amb els seus clients, així com per mantenir-los puntualment informats dels productes i serveis que ofereix, i no serà comunicada a terceres parts excepte en els casos en que ARLUK SOFTWARE, SL estigui obligada legalment o es tracti de dades d’informació pública.

Les persones interessades podran exercir respecte a ARLUK SOFTWARE, SL els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com l’oposició o limitació del tractament de les seves dades, mitjançant un escrit signat adreçat a ARLUK SOFTWARE, SL, Avinguda Cardedeu 5, Sant Antoni de Vilamajor. 08459 – Barcelona, o bé trametent-lo per correu electrònic a l’adreça arluk@arluksoft.com tot afegint-hi en qualsevol cas la fotocòpia del DNI de la persona interessada.

ARLUK SOFTWARE, SL guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. ARLUK SOFTWARE, SL complirà amb aquesta obligació de conformitat amb el Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea (Reglament General de Protecció de Dades) i totes les disposicions posteriors.